Izmény története

Izmény községben az óvoda helyben működik. 2005. augusztus 1-jétől Bonyhád Város Önkormányzatával közösen intézménytársulás formájában történik az izményi tanulók oktatása, valamint 2008. szeptember 1-jétől az óvodás korú gyermekek nevelése. Az alsó tagozatos gyermekek és a felső tagozatos gyermekeket külön iskolabusz szállítja Bonyhádra.

 

2005. január 1-jétől Izmény Község Önkormányzata Bonyhád Város Körjegyzőségéhez csatlakozott. Az izményi körjegyzőségi irodában 2 fő köztisztviselő dolgozik. Az ügyintézők a hét minden napján fogadják az ügyfeleket, és mindenben segítenek nekik.

 

A falu lakosainak orvosi ellátása biztosított. A háziorvos hetente két alkalommal rendel a felújított, akadálymentesített rendelőben. A védőnő hetente egyszer tart tanácsadást a kismamáknak. Bár gyógyszertárral nem rendelkezik a település - a legközelebbi Nagymányokon, illetve Szászváron található – a falugondnoki szolgálat a gyógyszerkiváltásban nagy segítséget nyújt a betegeknek, hisz házhoz szállítja azt.

A községben a művelődési ház és könyvtár is működik az önkormányzat fenntartásával.  A művelődési ház a község kulturális központja, itt kerül megrendezésre minden évben az alsó tagozatos iskolások, óvodások és a civil szervezetek közreműködésével a télapó ünnepség, karácsonyi valamint anyák napi műsor, a nőnap stb. 

 

A falu lakossága a mobil posta szolgáltatásait élvezi.

 

A község lakóinak többsége, bukovinai székely származású, a katolikus vallást követik. A felvidékről áttelepültek reformátusvallásúak, a német ajkúak az evangélikus egyházközséghez tartoznak. Az evangélikus templom a falu közepén emelkedik, 1785-ben építették a sváb telepesek. Késő barokk stílusban épült, utoljára 1996-ban újították fel. A katolikus templom a falu központjában található, a katolikus lelkész Szászvárról, az evangélikus és a református lelkész Váraljáról jár át.

A település látnivalójaként megemlítendő még a tájházban megtekinthető székely és sváb kultúrát megörökítő kiállítás. A német nemzetiség hagyományait, építési stílus jegyeit még néhány fennmaradt sváb lakóház is őrzi az utókornak. A múlt hagyományait gondosan őrzik, ápolják a Székelyföldről érkezettek és utódaik. A falu, sőt az ország határain túl is sokfelé ismerik az Izményi Székely Népi Együttes által életre keltett folklór kincset.

 

Falusi és ifjúsági turistaszállás lehetőség egyaránt megtalálható a faluban.  Utóbbi erdei iskolaként is működik. A városi gyerekek számára új lehet az itt élő emberek közvetlensége, vendégszeretete, nyugodt életritmusa.

 

Izmény községben Sportegyesület, Polgárőrszervezet és Nyugdíjasklub, Énekkórus és a Fiatalok Tánccsoportja is működik. E szervezetek mind a falu lakóinak mozgató rugói. Ezt bizonyítják a megrendezésre kerülő focimérkőzések, a nyugdíjasklub szervezésével a hétvégi fürdőzések, kirándulások, a szervezetek közreműködésével a sportpályán évente megrendezésre kerülő majális stb..

 

Vöröskereszt alapszervezet is működik, amely a Bonyhád Városhoz tartozik. Tevékenységük a szociálisan rászorultak segítése, egyéb adományok összegyűjtése, és a véradások megszervezése.

 

A Vadászegyesület 2007-ben alakult Izmény községben, Királyhegy Vadászegyesület néven. Az egyesület együtt működik a falu vadállományának védelmében, és az évente megrendezett nagyszabású szemét összeszedési akcióban. Segíti a rendezvények támogatását.

 

Három legfontosabb rendezvényünk:

 

  •  Május 1-e, amikor a falu apraja-nagyja a labdarúgó pályára kivonul, és ott tölti el az egész napot. Ez a nap nagyon sok élménnyel tölti el a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt. A programok megszervezésében és lebonyolításában szinte az összes civil szervezet segédkezik. Programok közül nagy sikernek örvend: a főzőverseny, a sörivó verseny, valamint a kötélhúzás, és nem utolsó sorban a labdajátékok.
  • Június végén a Péter-Páli Búcsú, melyen nemcsak a település lakói és rokonaik vesznek részt, hanem a kistérség távolabbi részéről is odavonzza a szórakozni vágyókat.
  • Falunap augusztus-szeptember elején.
  • Szeptember végén, október elején megrendezésre kerülő szüreti felvonulás, ahol az izményiek székely népviseletben vonulnak fel a falu utcáin lovasok és lovas kocsik kíséretében. A rendezvény gazdag, színes programokkal szórakoztatja a helybélieket és a környező településekről érkező vendégeket.

 

A falu lakosai meghitt, családias légkörben töltik mindennapjaikat. Összetartó közösséget formálnak, ezt tükrözi a faluban található számos egyesületek, szervezetek is.  

 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak!

 

 

Izmény történelmi múltját ITT olvashatja!