Háziorvosi rendelő felújítása Izményben

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy az egészségügyi ellátórendszert nagymértékben fejleszti, és ezzel javítja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Jelen fejlesztés az egészségügyi alapellátást, azaz a háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői ellátást kívánja fejleszteni.

A jelenlegi helyzet szerint a háziorvosi körzet (közös praxis Bonyhád 1. számú körzetével) orvosa és a védőnő a volt – de már 5 éve használaton kívül lévő – iskolaépületben kialakított rendelőben rendel. Az épület igen rossz állapotban van, messze a település központjától, az elidősödő lakosság számára nehezen megközelítésű helyen, egy dombtetőn. Az épület és benne a rendelők állaga igen rossz, nem megoldott az akadálymentesítés, eszközellátottsága kritikán aluli.

A rendelőt felújítani önmagában nem érdemes, a funkciónélküli egész épületet pedig nem lehet. A település vezetése elhatározta, hogy egy településközponti önkormányzati ingatlanon egy új épület kerüljön kialakítása, melyben helyet kapna mind a háziorvosi praxis, mind a védőnő és kialakításra kerülne egy fogászati rendelő, valamint egy egészségfejlesztési helység. Ezzel megvalósulna az össze egészségügyi alapszolgáltatás integrálása egy helyre.

A projekt célja Izmény egészségügyi helyzetének, társadalmi versenyképességének javítása, optimalizálása. Az életminőség, egészségi állapot, ezáltal az életkilátások javítása, egyéni, családi, közösségi szinten. Cél a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkciónak fokozása az alapellátás szereplőinek együttműködésével.

A fejlesztés hatására az elkészült rendelők jobb ellátási körülményeket biztosíthatnak a település lakosai számára. Biztosabb és sokrétűbb ellátásban részesülhetnének az izményi polgárok.

A projekt keretében fejlesztésre kerülne a háziorvosi körzet, mely Bonyhád egy részével alkot egy praxist. Az ellátó doktornő hetente kétszer, a védőnő hetente egyszer jár ki a településre. A fogorvosi ellátás egy öttelepüléses praxis keretben oldódik meg Nagymányokon, de nagy igény volna a helybeni fogászati ellátásra.

A fejlesztés során megvalósítandó támogatható tevékenységek bemutatása:

- Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztésére kerülne sor a projekt keretében. Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, védőnői és fogorvosi rendelőnek helyt adó épület kialakítása. Mindhárom praxis jelenleg is működő és ellátott.

- Megújuló energiaforrások használata (fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.

- Egészségfejlesztési feladatok ellátására alkalmas multifunkcionális helyiség kialakítása

- Akadálymentesítés

- Energiahatékonysági intézkedések;

- Nyilvánosság biztosítása

Az üzemeltetési struktúra nem változna. Az új épületben elhelyezendő praxisokat továbbra is az eddig módon üzemeltetné az önkormányzat, mint alapellátásra kötelezett.

A projekt fenntartása biztosított:

- hosszú távú feladat-ellátási szerződések a szolgáltatók és az önkormányzat között

- új épület (hőszigetelés, nyílászárók, napelemek, modern fűtési mód) költséghatékonysága

 

A projekt 2017. július 1-én elindult, a tervezés és közbeszerzés lebonyolítása után a tényleges építés 2018-ban valósul meg.

 

Közbeszerzése...

Sajtóközlemény...