Római Katolikus templom

Katolikus Egyházközség és temploma a Pécsi Egyházmegye Komlói Esperesi

Kerületébe tartozik, mint önálló plébánia.

 

Plébánia templomának titulusa: Szent Péter és Pál.

Római katolikus anyakönyveit 1955-től vezetik.

 

Az Izményi Római Izményben a Római Katolikus templom kialakítására 1947-ben vált lehetőség a Bukovinából – Andrásfalváról betelepített római katolikus székelyek számára, mikor a templom hajdani épülete felszabadult az utolsó nagygazda sváb család (Hardvicht család) kitelepítése után.

A templom felszentelésére 1950-ben került sor Virág Ferenc megyés püspök jóvoltából.

Az ’L’ alakú épülethez a buzgó hívők tornyot emeltek, így alakítva azt templomformává. Hajdan az épület hátsó fele szolgálati lakásként, ma hittanteremként működik.

A templom egyszerű, szerény berendezésű, világossárga falait keresztúti stációk és szobrok díszítik. 

 

 

A templom kertjében található a távolban nyugvó székelyek emlékére 2008-ban

felállított Simon István plébános által felszentelt keresztet ábrázoló emlékmű.
 

 

A keresztfát Baksics Tibor készítette

 

 

„Ha földi honhoz nem visz az út, az örök hazába mindenki hazajut.”

 

 

A falu plébánosa:  Simon István

Istentiszteletek:

·        hetente vasárnap 8 órakor

·        hétköznapok miserendjét, minden vasárnap hirdeti ki a falu plébánosa

 

Galéria  >>